Contract Consulting

Ondersteuning en advies bij octrooilicentie-overeenkomsten

Wij assisteren en ondersteunen onze cliënten bij het opstellen van nationale en internationale licentieovereenkomsten, knowhow-overeenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, etc. Wij kunnen bogen op tientallen jaren ervaring met een wereldspeler uit de automotivebranche.

 

Ondersteuning bij intellectuele eigendomsrechten

Wij kunnen onze cliënten ook ondersteunen bij fusies en met name IE-rechten valideren in het kader van due- dilligenceprocedures.

Daarnaast kunnen wij onze cliënten adviseren omtrent antitrust- en concurrentierechten ter zake van IE-rechten.