Klassieke diensten

Wij verzorgen alle klassieke diensten van octrooigemachtigden, met inbegrip van  alle diensten rond het voorbereiden, indienen, verdedigen en in stand houden van alle registerrechten, nationale en internationale octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken en gedeponeerde ontwerpen. Ook verzorgen wij oppositie- en nietigheidsprocedures tegen geregistreerde IE-rechten van derden.

Wij verrichten onderzoek naar de stand van de techniek, plegen wereldwijd literatuuronderzoek en onderzoeken de vakliteratuur ten behoeve van de “vrijheid van handelen”.

Nationale en internationale inbreukprocedures

Wij vertegenwoordigen en begeleiden onze cliënten tijdens nationale en internationale inbreukprocedures en kunnen daarvoor beschikken over een gedegen netwerk van nationale en internationale octrooigemachtigden en -juristen.

Ter voorbereiding van een rechtszaak kunnen wij een uitgebreid deskundigenrapport verschaffen over de eventuele inbreuk en/of de geldigheid van een octrooi.

Wij kunnen tevens  voortdurend de IE-rechten van de concurrenten van de cliënten monitoren. Hiervoor bestuderen en beoordelen wij de geïdentificeerde documenten die we vervolgens direct doorsturen naar de verantwoordelijken.