Dimitri Daubert

Octrooigemachtigde

  • Lid van de Kamer van Duitse octrooigemachtigden

Talen:

  • Duits
  • Engels
  • Russisch

Dimitri Daubert (1986) is gespecialiseerd in automotivetechnologie en werktuigbouwkunde.

Hij is in 2014 afgestudeerd aan de Universiteit van Stuttgart in de richting werktuigbouwkunde. Tijdens zijn studie was hij werkzaam bij verschillende grote ondernemingen in de automotive-industrie en de werktuigbouwkunde. Na zijn afstuderen begon dhr. Daubert bij terpatent aan de opleiding tot octrooigemachtigde. Hierna volgden stages bij het Deutsches Patent- und Markenamt en het Bundespatentgericht in München. In 2018 werd hij toegelaten als Duits octrooigemachtigde.

Zijn werkzaamheden omvatten met name het opstellen van octrooiaanvragen, indienen van nationale octrooiaanvragen en afhandelen van buitenlandse octrooiaanvraagprocedures, voorbereiden en instellen van oppositieprocedures, opstellen van standpunten inzake de geldigheid en inbreuken op octrooien, adviseren van cliënten bij inbreukprocedures en het voeren van procedures tot nietigverklaring van octrooien, behandelen van geschillen omtrent handelsmerken alsmede advisering op het gebied van de Duitse Wet inzake uitvindingen van werknemers.

Dhr. Daubert is lid van de kamer van Duitse octrooigemachtigden.