Dr. Martin Weingarten

Europees Octrooigemachtigde

  • Lid van EPI (Instituut van erkende octrooigemachtigden bij het Europees Octrooibureau)

Talen:

  • Duits
  • Engels

Dhr. Martin Weingarten is expert op het gebied van micro-elektronica en nano-elektronica, optische elektronica en automotive engineering en elektrische en elektronische voertuigsystemen in het bijzonder.

Hij studeerde Materiaalwetenschappen aan RWTH Aachen University. Tijdens zijn master legde hij zich toe op nanotechnologie en elektronische materie. Dhr. Weingarten rondde zijn masteropleiding af in 2011. Vervolgens trad hij als onderzoeksassistent aan bij de faculteit Elektrotechniek en Informatietechnologie van RWTH Aachen University, waar hij tot 2017 werkte aan zijn doctoraat op het gebied van zonnecellen gebaseerd op een combinatie van organische en anorganische materialen.

In het kader van zijn werkzaamheden als onderzoeksassistent hield dhr. Weingarten (1984) zich ook bezig met zowel vermogenselektronica als organische en anorganische leds/lasers. In 2018 ontving dhr. Weingarten de academische titel "Doktor der Naturwissenschaften" (Doctor of Natural Sciences, Dr. rer. nat.).

Dhr. Weingarten is sinds augustus 2017 bij terpatent werkzaam en ondersteunt het team van octrooigemachtigden bij alle traditionele octrooidiensten, met name door het verrichten van nieuwheidsonderzoeken, het opstellen van octrooiaanvragen en voeren van procedures tot verlening van octrooien. In 2021 werd Dhr. Weingarten toegelaten als octrooigemachtigde voor het Europees Octrooibureau.

Dhr. Weingarten is lid van EPI (Instituut van erkende octrooigemachtigden bij het Europees Octrooibureau).