Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij van terpatent PartGmbB waarderen uw interesse voor onze onderneming. Uw privacy is belangrijk. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de wettelijke kaders van de privacywetgeving in de Europese Unie en de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) in het bijzonder. 

Hieronder vindt u onze informatie over de bescherming van uw privacy waarin we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de zakelijke betrekkingen en uw rechten op bescherming van uw privacy: