Wet inzake uitvindingen van werknemers

Wet inzake uitvindingen van werknemers (Arbeitnehmererfindungsgesetz, ArbNErfG)

Voor onze Duitse cliënten behandelen wij alle aspecten van uitvindingen gedaan door werknemers van de cliënt/octrooihouder. Zodra wij de  beschrijving van de uitvinding door de uitvinder hebben ontvangen  beginnen we met een kort onderzoek naar de stand van de techniek, beoordelen vervolgens de octrooieerbaarheid van de uitvinding en zodra de cliënt de uitvinding heeft geclaimd en de octrooiaanvraag is ingediend, berekenen wij de vergoeding voor de uitvinder.

 

Rechten van werknemers op vergoeding voor uitvindingen

Voor potentiële uitvinders en de managementteams van onze cliënten verzorgen wij ook workshops over alle aspecten van uitvindingen van werknemers.